Suomen sydämellisin vauvaperheiden asiantuntija

Rekisterinpitäjä:
Hellien
Y-tunnus: 3217629-7

Rekisterin nimi
Hellien asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus:
Henkilötietoja kerätään Hellienin asiakaspalveluun, viestintään, kehittämiseen ja tilastointiin.

Tietosisältö:
Asiakkaan nimi, sähköposti ja puhelinnumero.
Asiakkaan syöttäessä sähköpostiosoitteensa yhteystietolomakkeeseen, säilytämme sähköpostiosoitteen.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta, kun asiakas syöttää tietojaan yhteystietolomakkeeseen tai ajanvarauksen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Hellien ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa vain satunnaisesti Suomen lain mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa pakollisissa tilanteissa iZettle (maksupääteoperaattori) sekä Vello (ajanvaraus- ja lahjakorttikauppa). 

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain Hellienin henkilökunnan jäsenet. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajasuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti osoitteeseen info@hellien.fi
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Kirkkonummi 13.3.2023 Hellien